سنجاق های جادویی برای بهبود زندگی شما

سنجاق های جادویی مانند چراغ های راهنما هستند که توجه افراد مناسب شما را در زندگی به منظور ارتقا life زندگی و تحقق بخشیدن به آرزوها و آرزوهای شما جلب می کنند. اثر پین ها تقریباً بلافاصله انجام می شود و از قدرت و جلوه های بسیار خوبی که دارید ، کاملاً متعجب خواهید شد.

از ابتدای زمان ، بشر از نمادها و نشانه های خاصی برای برقراری ارتباط ، نشان دادن ، جادوها ، انجام جادو ، نشان دادن رتبه و وضعیت و غیره استفاده کرده است. 

ما می توانیم این نمادها را در همه فرهنگ ها و زمان ها پیدا کنیم. یونان باستان ، رومی ها ، مصری ها ، سلت ها ، وایکینگ ها ، سرخپوستان آمریکایی ، مایاها ، اینکا ، ژاپنی ، چینی ، شما آن را نامگذاری کنید. همه آنها از نمادها برای انتقال پیام یا بیانیه استفاده می کنند.

امروز هم هنوز همان رسم را داریم. ما از مدال ، خال کوبی ، جواهرات و لوازم جانبی استفاده می کنیم تا دقیقاً همان کار را انجام دهیم. این نشان می دهد که ما هنوز همان انسانهای هزاران سال پیش هستیم.

یکی از جالب ترین و قدرتمندترین موارد برای نشان دادن وضعیت ، شخصیت یا وابستگی امروز سنجاق معروف است. سنجاق یقه می تواند به معنای هر چیزی باشد ، این بخشی از وجود شماست. از طریق یک سنجاق یقه ای شما در بخش بزرگی نشان می دهید که کیستید و برای چه چیزی ایستاده اید.

هر پین منحصر به فرد شخصی است که آن را می پوشد. پین یکسان برای 2 نفر متفاوت نیست. پین سیمپسون همان پیام سنجاق عقاب را ارسال نمی کند. اگر می خواهید پیامی ارسال کنید باید در انتخاب سنجاق یقه دقیق و محتاط باشید.

1 2 3 ... 6 بعدی »