Tarot The Devil Silver Lapel Pin | بهترین تعویذ | تعویذ باحال | حرز
آدریان دل لاگو

سنجاق یقه نقره ای Tarot The Devil

قیمت عادی € 29 € 26 قیمت واحد برای
با احتساب مالیات. حمل محاسبه در پرداخت.

سنجاق یقه نقره ای Tarot The Devil

شیطان موجودی را به تصویر می کشد که نیمی از بز و نیمی از انسان است. او بالهای خفاش ، و شاخ مانند قوچ دارد. بالای سر او یک پنتاگرام معکوس وجود دارد. شیطان وقتی به حالت ایستاده کشیده می شود ، نشان دهنده اعتیاد ، سلطه ، اسارت و رابطه جنسی است. در صورت معکوس شدن ، کارت نشان دهنده آزادی از آموزه ها ، عینیت و کاوش ایمن در افکار تاریک یا نگران کننده است. این نماد شامل یک مربع است که شامل یک پنتاگرام معکوس ، نماد جادو و غیبت است. بالای پنتاگرام مجموعه ای از شاخ های تلطیف نشسته اند.

  • قطر: 20mm
  • دست دوز
  • طراحی اختصاصی توسط آدریان دل لاگو
  • نسخه محدود 100 پین


به اشتراک گذاشتن این محصول