پین یقه ای نقره ای Tarot Temperance | بهترین تعویذ | تعویذ باحال | حرز
آدریان دل لاگو

سنجاق توری Tarpe Temperance

قیمت عادی € 29 € 26 قیمت واحد برای
با احتساب مالیات. حمل محاسبه در پرداخت.

سنجاق توری Tarpe Temperance

اعتدال ، فرشته ای آندروژین را نشان می دهد که بال هایش دراز است. فرشته یک تاج روشن می پوشد و مایع را بین دو فنجان یا کاسه حرکت می دهد. اعتدال ، وقتی به حالت ایستاده کشیده می شود ، نشان دهنده تعادل ، اعتدال ، خویشتنداری و صبر است. معکوس ، کارت نشان دهنده عدم تعادل ، بیش از حد و تنظیم است. این نماد متشکل از نمادهای کیمیایی زمین و هوا است که توسط یک خط تکان دهنده که بشریت را نشان می دهد تقسیم شده است. همه در یک مربع قرار دارند ، نمادی از تعادل و قانون طبیعی است.

  • قطر: 20mm
  • دست دوز
  • طراحی اختصاصی توسط آدریان دل لاگو
  • نسخه محدود 100 پین


به اشتراک گذاشتن این محصول