پین توری تاروت ابریشمی | بهترین تعویذ | تعویذ باحال | حرز
آدریان دل لاگو

سنجاق یقه دار نقره ای تاروت

قیمت عادی € 29 € 26 قیمت واحد برای
با احتساب مالیات. حمل محاسبه در پرداخت.

سنجاق یقه دار نقره ای تاروت

احمق مردی را نشان می دهد که از لبه صخره در حال قدم زدن است. مرد کوله پشتی و گل سرخ حمل می کند. یک سگ در پای او و یک کوه پشت آن قرار دارد. کارت احمق ، وقتی به صورت قائم نشان داده شود ، نشان دهنده آغازهای جدید ، بی گناهی و آزادی است. در صورت معکوس شدن ، کارت نشان دهنده خطر و بی پروایی است. این نماد از یک دایره تشکیل شده است - نشانگر آغازهای جدید ، ابدیت ، بی نهایت - شامل چندین فلش که از همه جهات حرکت می کنند و نشان دهنده آزادی و حرکت مداوم مرتبط با احمق است.

  • قطر: 20mm
  • دست دوز
  • طراحی اختصاصی توسط آدریان دل لاگو
  • نسخه محدود 100 پین


به اشتراک گذاشتن این محصول