هندسه مقدس فرکتال ها و هندسه های بازگشتی سنجاق برگ نقره ای | بهترین تعویذ | تعویذ باحال | حرز
آدریان دل لاگو

هندسه مقدس Fractals و هندسه بازگشتی سنجاق یقه نقره ای

قیمت عادی € 29 € 26 قیمت واحد برای
با احتساب مالیات. حمل محاسبه در پرداخت.

هندسه مقدس Fractals و هندسه بازگشتی سنجاق یقه نقره ای

فرکتال ها اشکال ساخته شده با استفاده از یک نسبت ثابت برای ایجاد یک الگوی تکراری است که می تواند از بسیار کوچک به خیلی بزرگ مقیاس بندی شود. گفته می شود که در زمینه هندسه مقدس ، فراکتال ها "کسری" از کل هستند - عناصر سازنده ای که از آن اتم ها و جهان ها تشکیل می شوند.

  • قطر: 20mm
  • دست دوز
  • طراحی اختصاصی توسط آدریان دل لاگو
  • نسخه محدود 100 پین


به اشتراک گذاشتن این محصول