هندسه مقدس سنجاق یقه ای نقره ای Dodecahedron | بهترین تعویذ | تعویذ باحال | حرز
آدریان دل لاگو

هندسه مقدس سنجاق یقه نقره ای Dodecahedron

قیمت عادی € 29 € 26 قیمت واحد برای
با احتساب مالیات. حمل محاسبه در پرداخت.

هندسه مقدس سنجاق یقه نقره ای Dodecahedron

Dodecahedron یکی از پنج ماده جامد افلاطونی است. جامدات افلاطونی هر یک از چند ضلعی متساوی الاضلاع و یکسان ساخته شده اند. فقط پنج شکل از این دست وجود دارد و در هندسه مقدس ایده آل هندسی تلقی می شود. دوازده ضلعی نشان دهنده روح یا اتر است.

  • قطر: 20mm
  • دست دوز
  • طراحی اختصاصی توسط آدریان دل لاگو
  • نسخه محدود 100 پین


به اشتراک گذاشتن این محصول