نورس - سنجاق یقه نقره ای Viking Yggdrasil | بهترین تعویذ | تعویذ باحال | حرز
آدریان دل لاگو

نورس - سنجاق یقه نقره ای Viking Yggdrasil

قیمت عادی € 29 € 26 قیمت واحد برای
با احتساب مالیات. حمل محاسبه در پرداخت.

نورس - سنجاق یقه نقره ای Viking Yggdrasil

Yggdrasil اعتقاد به چرخه ماهیت زندگی است. این یک اصل اصلی برای بسیاری از اساطیر نورس است: همه و همه در یک وضعیت ثابت تحول هستند. Yggdrasil که نمادی قدرتمند است ، در مرکز هر دو جهان قرار دارد: جاودانه و فانی. ریشه های آن نمایانگر نه قلمرو هستی است ، هم جهان دیده شده و هم جهان غیب.

  • قطر: 20mm
  • دست دوز
  • طراحی اختصاصی توسط آدریان دل لاگو
  • نسخه محدود 100 پین


به اشتراک گذاشتن این محصول