سوزن یقه نقره ای Morning Glory | بهترین تعویذ | تعویذ باحال | حرز
آدریان دل لاگو

سنجاق یقه نقره ای Morning Glory

قیمت عادی € 29 € 26 قیمت واحد برای
با احتساب مالیات. حمل محاسبه در پرداخت.

سنجاق یقه نقره ای Morning Glory

Morning Glory نمادی از محبت است. همچنین به عنوان نمادی از عشق غیرقابل جبران و محدودیت های آن مشاهده می شود. Morning Glory نیز با مرگ و میر و مرگ همراه بوده است. در زمان ویکتوریا ، شکوه صبحگاهی اغلب در کنار گورها باقی می ماند تا نشان دهنده عشق غیرقابل جبران و تحقق نیافته باشد. در سایر مفاهیم مذهبی ، به عنوان نمایانگر زندگی و محدود بودن آن تلقی می شود.

  • قطر: 20mm
  • دست دوز
  • طراحی اختصاصی توسط آدریان دل لاگو
  • نسخه محدود 100 پین


به اشتراک گذاشتن این محصول