حرز اختصاصی تعبیر خواب و رویای شفاف | بهترین تعویذ | تعویذ باحال | حرز
Exclusive Amulet for Dream Interpretation and Lucid Dreaming | Best Amulets | Cool Amulets | Amulet
Exclusive Amulet for Dream Interpretation and Lucid Dreaming | Best Amulets | Cool Amulets | Amulet
Exclusive Amulet for Dream Interpretation and Lucid Dreaming | Best Amulets | Cool Amulets | Amulet
World of Amulets

حرز اختصاصی برای تعبیر خواب و رویاهای شفاف

قیمت عادی € 32 قیمت فروش € 49 قیمت واحد برای
با احتساب مالیات. حمل محاسبه در پرداخت.

وقتی که می آید تفسیر رویایی اکثر مردم در مورد آن س questionsالات زیادی دارند. تعبیر خواب باید به روشی کاملاً خاص انجام شود زیرا هیچ "یک تعبیر خواب متناسب با همه وجود ندارد" وجود دارد.

amulet ویژه dreamers مخصوصاً برای کمک به شما در این امر طراحی شده است. این حرز قدرتمند ایجاد شده است تا به شما اجازه دهد رویاهای خود را واضح تر کرده و آنها را به درستی تعبیر کنید. شامل روح گاپ در مورد تعبیر خواب و اگر می خواهید رویایی شفاف داشته باشید بسیار مشهور است.

هر جزئیات ، حتی کوچکترین عنصر در خواب شما مهم است و باید هنگام تجزیه و تحلیل رویاهای خود به آن توجه کنید. هر نماد نشان دهنده یک احساس ، خلق و خو ، یک خاطره یا چیزی از بیهوش شما است. حتی بی اهمیت ترین نماد نیز می تواند قابل توجه باشد.

این حرز در استیل ضد زنگ یا نقره استرلینگ موجود است و قطر آن 35 میلی متر است

ارس گوتیا می گوید: روحیه سی و سوم Gaap است. او یک رئیس جمهور بزرگ و یک شاهزاده توانا است. او هنگامی ظاهر می شود که خورشید در برخی از نشانه های جنوبی است ، به شکلی انسانی ، پیش چهار پادشاه بزرگ و توانا ، و گویی دروغ راهنمای هدایت آنها در مسیرشان است. دفتر او این است که مردان را بی احساس یا نادان کند. همچنین در فلسفه برای آگاه ساختن آنها و در همه علوم لیبرال. او می تواند باعث ایجاد عشق یا نفرت شود ، همچنین می تواند به شما بیاموزد که مواردی را که متعلق به سلطنت AMAYMON پادشاه خود است ، تقدیس کنید. او می تواند آشنایان را از حضانت سایر شعبده بازان آزاد کند و به طور کامل و کامل به همه موارد گذشته ، حال و آینده پاسخ می دهد. او می تواند با اراده و لذت از جن گیر ، مردان را به سرعت از یک پادشاهی به کشور دیگر حمل و حمل کند. او بر 66 لشکر ارواح حکمرانی می کند و از راسته قدرت ها بود.

تجربه ما: Gaap برای پیش بینی اختری استفاده می شود و خواب دیدن شفاف.


به اشتراک گذاشتن این محصول